Park Toptan

115

Proje, sahada gerçekleştirilen rezerv değerlendirme çalışmalarına göre, Elektrik Santraline bağlı maden sahası ortalama 2100 kalori değerinde yaklaşık 130 milyon ton linyit rezervi içermektedir. Ayrıca yine santrale bağlı Elektrik santrali ve maden yollarında kullanılacak kireçtaşı için bir taş ocağı ruhsatı bulunmaktadır.

Park Toptan web sitesine gitmek için tıklayın