Park Demiryolu

Şirketin faaliyet konuları arasında kara, deniz, hava ve demiryolu ile yurt içi ve yurt dışında her nevi yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde bulunmak, bu maksatla kara, deniz, hava ve demiryolu nakliye ve taşıma filoları kurmak, bunları işletmek ya da işlettirmek, demir yolu taşımacılığı ile ilgili demir yolu ve bağlantı yolları inşa etmek, bunları işletmek ya da işlettirmektir.