Çatalağzı Elektrik

Şirketin amacı Zonguldak İli, Çatalağzı Mevkiindeki görev bölgesindeki Çatalağzı B Termik Santrali’nin 3096 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde İşletme Hakkını devralarak elektrik enerjisi üretip TEAŞ’a satmak ve santral ve yardımcı tesisler (şalt sahası dahil) ile Maden sahası ve yardımcı tesisleriyle ilgili yenileme ve idame yatırımları yapmak amacıyla kurulan şirket santrallerin danıştay tarafından devrinin iptali doğrultusunda gayri faal hale gelmiştir.